تاريخ : سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ | 21:51 | نویسنده : ***امیر سلیمی ***
ناسا کاوشگر لادی را به سوی ماه پرتاب کردشب گذشته فضاپیمای جدید ناسا از ویرجینیا سفر خود را به سوی نزدیکترین همسایه کیهانی ما آغاز کرد


این کاوشگر به نام لادی LADEE توسط موشک "ماینوتور " Minotaur V  از ویرجینیا پرتاب شده است . لادی ماموریت دارد اتمسفر نازک و رقیق ماه را مطالعه و بررسی کند . با توجه به پرتاب شامگاهی دهها میلیون نفر  میتوانستند ناظر این ماموریت در طول کرانه های شرقی  باشند .لادی ماموریت خودرا در مدار پائین  و در ارتفاع 50 کیلومتری از سطح ماه انجام خواهد داد . این کاوشگر 383 کیلوگرم وزن دارد و به دستگاههایی برای جمع آوری اطلاعات از اتمسفر بسیار رقیق و نازک  ، غبار و سطح ماه  تجهیز شده است . ماموریت 280 میلیون دلاری لادی با هدف درک ناشناخته های اتمسفر و واکنش آن با سطح و غبار ماه صورت میگیرد تا درک بهتری از قمر زمین در اختیار دانشمندان قرار دهد .


موشک ماینوتور V پنج مرحله ای است و دارای 24.6 متر ارتفاع و 2.3 متر قطر و وزنی معادل 89373 کیلو گرم است .


  • نتایج زنده فوتبال
  • خنجر